Nedsat pris! Festskrift til Jens Peter Christensen
Dette produkt kan findes i disse emner sektioner og kategorier

Festskrift til Jens Peter Christensen (Bog, Hardback, Dansk)

Forfattere: Michael Hansen Jensen (red.), Søren Højgaard Mørup (red.) & Børge Dahl (red.)

Forlag: Djøf Forlag
Format: Hardback
Type: Bog
Sprog: Dansk
ISBN-13: 9788757435443
Udgave: 1. (28-10-2016)
Oplag: 3. (08-09-2017)
Første udgivelsesår: 2016
Indbinding: Hardback
Sideantal: 897
Originalsprog: Dansk

Levering : 2 - 5 hverdage

Når du handler på WilliamDam.dk, betaler du den pris du ser.

  • Ingen gebyrer
  • Ingen abonnementer
  • Ingen bindingsperioder

Tilføj til bogliste

Beskrivelse

»Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer. Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var formand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige lovforberedende udvalg. 


Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå, hvad han siger ...«Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgenavisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret.  


Indholdsoversigt

ALMINDELIGE EMNER

Den litterære stil af Jens Evald

Humorens plads i juraen af Mads Bryde Andersen

Jura – i politikkens tjeneste af Jørgen Grønnegård Christensen

Livet i ministersekretariatet af Bertel Haarder

Hartvig Frisch og »Athenernes Statsforfatning« – en politiker, et forfatterskab og en disputat af Torsten Iversen


DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER

Inkorporering af flere menneskeretskonventioner i dansk ret? Af Hanne Schmidt

2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelse af Karin Åhman

Hvor meget styrer folket? En sammenligning af de skandinaviske lande af Jørgen Elklit

Mod øget borgerinddragelse i Europa – hvilken effekt har udviklingen på de politiske beslutningsprocesser og demokratiet? Af Helle Krunke & Jens Christian Dalsgaard 


STATSRETLIGE EMNER

En ramme hugget i granit? Af Palle Svensson

Er grundloven ændret? Af Torben Melchior

Om rigsfællesskabet – statens, Grønlands og Færøernes retlige og politiske position af Jens Hartig Danielsen

Stemmeret og straf af Jens Elo Rytter

Medmindre vedkommende er umyndiggjort – om afgrænsningen af den negative valgretsbetingelse i grundlovens § 29, stk. 1, 1. pkt. .. 277 af Nikolaj Stenfalk & Hans B. Thomsen

Grundlovens § 42, stk. 1 – et tveægget sværd, som får lov at blive i skeden? Af Niels Helveg Petersen

Domstolsprøvelse af afslag på dansk indfødsret af Oliver Talevski

Parlamentarisk immunitet i europæisk perspektiv hører grundlovens § 57, 1. pkt., til i en moderne retsstat? Af Jørgen Steen Sørensen

En forfatning for folkekirken af Peter Christensen

Har grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring? Af Jørgen Albæk Jensen 


UNDERSØGELSESKOMMISSIONER

Kommissionsundersøgelser og ministeransvar af Hans Gammeltoft-Hansen

Om Folketingets opfølgning på beretninger fra Undersøgelseskommissioner af Claus Dethlefsen 


FORVALTNINGSRETLIGE EMNER

Lovgivningsmagtens mulighed for at regulere domstolenes kontrol med forvaltningsakter af Karsten Hagel-Sørensen

Retlige krav til det offentliges serviceniveau af Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard MørupVurderingstidspunkt – er domstolskontrollen knyttet til faktum på afgørelses- eller domstidspunktet? Af Orla Friis Jensen

Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn) af Karsten Revsbech 


EMBEDSMANDSPLIGTER

Det danske embedsværk vurderet med 22 års mellemrum: Fagligt etiske principper (1993) og Embedsmanden i det moderne folkestyre (2015) af Bo Smith

Kodex VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af dem af Jens Teilberg Søndergaard & Barbara Bertelsen

Det strafferetlige stillingsmisbrug – om straffelovens § 155 af Sten Bønsing 


STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESSUELLE EMNER

Strafudmåling under forandring af Poul Dahl Jensen

Kursmanipulation – fup eller fakta? Af Morten Niels Jakobsen

Strafbare agentanklager – om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsninger af Jørn Vestergaard

Forsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, herunder sagkyndige af Thomas Rørdam 


FORMUERETLIGE EMNER

Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital – set i lyset af U 2011.963 H af Lars Hedegaard Kristensen

Om ophavsret til formater og andre sager af principiel karakter af  Hanne Kirk 


RETSPLEJE, DOMMERE OG DOMSTOLE

Hvad skal vi med Højesteret? Af Børge Dahl

Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura af Lars Hjortnæs

Den tredje statsmagt? Af Gorm Toftegaard Nielsen

Gränser för domstolarnas normskapande roll? Af Thomas BullNorges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»? af Eivind Smith

Norges Høyesterett ved justitiariusskiftet 2016 af Fredrik Sejersted

Judicial Control over the Legislature – Different Trends in Icelandic and Danish Practice af Björg Thorarensen

Domstolenes rolle inden for civilprocessen af Lasse Højlund Christensen

Iagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommer af Jan Schans Christensen

Af møderettens og Højesteretsskrankens historie af Eigil Lego Andersen

Konstitution som dommer i en landsret af Bjarne Christensen

Den juridiske litteratur i arbejdet ved en byret af Christian Lundblad

Acte uclair af Niels Fenger & Jens Kristiansen

Domsarbejdet i Højesteret og ved EU-Domstolen af Lars Bay Larsen

Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igen af Jens Garde & Michael Hansen Jensen

Dissenser og dissentierende dommere i Menneskerettighedsdomstolen af Peer Lorenzen

Anmeldelser (0)