Åh, at være ung og helt ude i tovene! Caroline Albertine Minor fastholder en flaksende tilstand i sin anden bog.
Læs mere