Søg i kategori

Filtrer visning

Kun fra eget lager

Forfatter

Vis alleSkjul

Kategori: Love  590 varer

pr. side
Viser 1 - 15 af 590
 • 1.480,05 kr Vejl. pris: 1.495,00 kr -1 %
  (Bog, Hardback)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group Denmark
  Udgivelse: 4. udgave, 2018.
  ISBN-13: 9788761940384

  Bogen giver en solid gennemgang af retsplejelovens bestemmelser om hovedforhandling i straffesager – i byret, landsret og Højesteret.Reglerne er beskrevet systematisk med inddragelse af relevante domsreferater, og forfatteren har tilstræbt at medtage de spørgsmål, der erfaringsmæssigt opstår...

  1.480,05 kr Vejl. pris: 1.495,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 487,20 kr
  Sprog: Dansk
  Forlag: Molio
  Udgivelse: 2018.
  ISBN-13: 9788791769801

  Fra 1. januar 2018 er BR18 det gældende bygningsreglement i Danmark.Som for alle tidligere bygningsreglementer, vil der også for BR18 komme jævnlige opdateringer og nye tillæg. Dette kan give store udfordringer, hvis man ikke holder sig ordentligt orienteret.Derfor tilbyder Molio, som de eneste i...

  487,20 kr
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 391,50 kr Vejl. pris: 450,00 kr -13 %
  (Bog, Limryg)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Jurainformation
  Udgivelse: 14. udgave, 2019.
  Nr. i serien: Bind: Februar 2019,
  VNR: ingen

  391,50 kr Vejl. pris: 450,00 kr -13 %
  Nedsat pris!
  3 - 8 hverdage
 • 790,90 kr
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Ex Tuto Publishing
  Udgivelse: 4. udgave, 2019.
  ISBN-13: 9788742000113

  IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale teknologi giver anledning til.Del?I introducerer læseren til it-ret og teknologi.Del?II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af...

  790,90 kr
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 1.534,50 kr Vejl. pris: 1.550,00 kr -1 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 3. udgave, 2015.
  Nr. i serien: Bind: Bind 3,
  ISBN-13: 9788761937391

  Dansk selskabsret er et værk i foreløbigt tre bind, der beskriver de forskellige typer af selskabsformer, der kendes i dansk ret. Fremstillingen er udarbejdet til brug ved undervisningen på kandidatniveau ved universiteter mv. Bogens målgruppe er tillige advokater, revisorer og andre, der...

  1.534,50 kr Vejl. pris: 1.550,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 259,00 kr Vejl. pris: 280,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 6. udgave, 2014.
  ISBN-13: 9788761935618

  Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejledningspligt, sagens oplysning, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og...

  259,00 kr Vejl. pris: 280,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 495,00 kr Vejl. pris: 500,00 kr -1 %
  (Bog, Paperback)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 2. udgave, 2015.
  ISBN-13: 9788761937209

  Hvad er reglerne for forurenet jord?Denne bog præsenterer de mange regler om jordforurening. Regelsættene er spredte og forskellige bl.a. ud fra, hvornår og hvordan forureningen er opstået, og mange af afgrænsningerne mellem de forskellige regelsæt og bevisbyrdeforholdene i den forbindelse er...

  495,00 kr Vejl. pris: 500,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 901,90 kr Vejl. pris: 975,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group Denmark
  Udgivelse: 3. udgave, 2019.
  ISBN-13: 9788761940575

  Denne meget populære og velansete lærebog kommer nu i en 3. udgave. Bogen omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse er beskyttet i dansk ret. Bogen integrerer Grundlovens rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i én samlet fremstilling. Herved træder forskelle...

  901,90 kr Vejl. pris: 975,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 504,90 kr Vejl. pris: 510,00 kr -1 %
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 3. udgave, 2019.
  ISBN-13: 9788761940681

  En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden  Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det,...

  504,90 kr Vejl. pris: 510,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 1.237,50 kr Vejl. pris: 1.250,00 kr -1 %
  (Bog, Hardback)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group Denmark
  Udgivelse: 1. udgave, 2019.
  ISBN-13: 9788761940872

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser i ligebehandlingslovenHovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod direkte og indirekte diskrimination pga. køn.Bogen er opdelt i tre dele: Del I indeholder generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige,...

  1.237,50 kr Vejl. pris: 1.250,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 737,55 kr Vejl. pris: 745,00 kr -1 %
  (Bog, Hardback)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 2. udgave, 2012.
  ISBN-13: 9788761931276

  737,55 kr Vejl. pris: 745,00 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 698,40 kr
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Ex Tuto Publishing
  ISBN-13: 9788742000199

  Udbudsretten er skrevet af eksperter med indgående kendskab til retsområdet, der er kompliceret og af stor samfundsøkonomisk betydning. Bogen er velegnet for både praktikere, teoretikere eller studerende, der ønsker en generel indføring i retsområdet eller at anvende bogen som opslagsværk.Med...

  698,40 kr
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 900,00 kr Vejl. pris: 1.000,00 kr -100,00 kr
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Ejendomsforeningen Danmark - J. H.Schultz Information A/S
  Udgivelse: 2. udgave, 2013.
  ISBN-13: 9788760925603

  Erhvervslejeret er 2. udgave af Ejendomsforeningen Danmarks bog om erhvervs­lejeret fra 2003. Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og i dag er erhvervslejeret en selvstændig juridisk disciplin med egen praksis. Bogen giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeret...

  900,00 kr Vejl. pris: 1.000,00 kr -8.0%
  Nedsat pris!
  3 - 8 hverdage
 • 1.739,95 kr Vejl. pris: 1.757,50 kr -1 %
  (Bog, Hardback)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Karnov Group
  Udgivelse: 6. udgave, 2016.
  ISBN-13: 9788761938466

  Arbejdsskadesikringsloven - 6. kommenterede udgave - er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. august 2016. Siden 5. udgave er der afsagt et betydeligt antal domme om ulykkesbegrebet og om udmåling af erstatning, herunder om retsgrundlaget for at foretage...

  1.739,95 kr Vejl. pris: 1.757,50 kr -1 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
 • 1.044,00 kr Vejl. pris: 1.200,00 kr -13 %
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Dansk
  Forlag: Jurist- og Økonomforbundet
  Udgivelse: 4. udgave, 2011.
  ISBN-13: 9788757426311

  1.044,00 kr Vejl. pris: 1.200,00 kr -13 %
  Nedsat pris!
  2 - 5 hverdage
Viser 1 - 15 af 590