Liste over bøger fra forlaget: Cappelen Damm Akademisk

pr. side
 • 1.109,10 kr Vejl. pris: 1.199,00 kr -7.5 %
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2. udgave, 2018.
  ISBN-13: 9788202494971

  Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsetninger. Det fokuseres særlig på rettsreglenes betydning for samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og for ønsket formuesfordeling. Slike analyser kan...

  1.109,10 kr Vejl. pris: 1.199,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 568,90 kr Vejl. pris: 615,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2. udgave, 2006.
  ISBN-13: 9788202263362

  568,90 kr Vejl. pris: 615,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 389,45 kr Vejl. pris: 421,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2013.
  ISBN-13: 9788202406295

  Boka handler om å hjelpe barna til å dele og utforske tanker i et samtalefellesskap. Filosofisk samtale er en praksis som er forankret i humanistisk arv og tradisjon og som både forutsetter og styrker barns medvirkning og refleksjon. Gjennom den filosofiske samtalen lærer barn og voksne blant...

  389,45 kr Vejl. pris: 421,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 400,55 kr Vejl. pris: 433,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2015.
  ISBN-13: 9788202478520

  Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Boka gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både framover og bakover. Den ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å...

  400,55 kr Vejl. pris: 433,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 568,90 kr Vejl. pris: 615,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2. udgave, 2002.
  ISBN-13: 9788202218454

  568,90 kr Vejl. pris: 615,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 420,90 kr Vejl. pris: 455,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 5. udgave, 2017.
  ISBN-13: 9788202567224

  "Nesten som deg selv" er både tittel og innfallsvinkel for denne boka som er revidert på bakgrunn av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Barn eller voksne du møter, er ikke kopier av deg selv, men de ligner deg. De møter deg med en utfordring til moralsk ansvar. Barnehagen er en...

  420,90 kr Vejl. pris: 455,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 716,90 kr Vejl. pris: 775,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2. udgave, 2007.
  ISBN-13: 9788202246594

  716,90 kr Vejl. pris: 775,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 1.386,60 kr Vejl. pris: 1.499,00 kr -7.5 %
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm akademisk
  Udgivelse: 3. udgave, 2015.
  ISBN-13: 9788202415938

  Denne tredje reviderte utgaven av Intensivsykepleie er faglig oppdatert ut fra det nyeste innen forskning og kunnskap, og synliggjør slik også kravene til kompetanse i intensivsykepleierens ulike funksjons- og ansvarsområder. Søkelyset er på voksne pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, og...

  1.386,60 kr Vejl. pris: 1.499,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 463,45 kr Vejl. pris: 501,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2016.
  ISBN-13: 9788202482138

  463,45 kr Vejl. pris: 501,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 368,15 kr Vejl. pris: 398,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2. udgave, 2018.
  ISBN-13: 9788202532604

  "Sykepleie i hjemmet" beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Befolkningens krav til tjenestene er økende, og i de siste årene har kommunene fått større ansvar og flere oppgaver. Hjemmesykepleien er en viktig bidragsyter i arbeidet med å innfri...

  368,15 kr Vejl. pris: 398,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 315,45 kr Vejl. pris: 341,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2015.
  ISBN-13: 9788202458645

  Film er kanskje den mest komplekse kommunikasjonsformen som finnes. Når hensikten er å kommunisere og formidle en sak, en historie eller en fortelling, må budskapet i filmen være i samsvar med regissørens intensjoner.Boka Dokumentarfilmens spesielle utfordringer.redegjør for noen av de...

  315,45 kr Vejl. pris: 341,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 410,70 kr Vejl. pris: 444,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Flere sprog
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 2017.
  ISBN-13: 9788202402358

  Barns motstand har i lengre tid vært et sentralt pedagogisk forskningsområde internasjonalt. I de siste årene har barns motstand vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet i de skandinaviske landene. I Motstand presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns motstand....

  410,70 kr Vejl. pris: 444,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 421,80 kr Vejl. pris: 456,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk nynorsk
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 4. udgave, 2018.
  ISBN-13: 9788202594473

  Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelittterære feltet. Boka kombinerer litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv. Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur syner mangfaldet i...

  421,80 kr Vejl. pris: 456,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 494,90 kr Vejl. pris: 535,00 kr -7.5 %
  (Bog, Hæftet)
  Sprog: Norsk
  Forlag: Cappelen Damm akademisk
  Udgivelse: 2014.
  ISBN-13: 9788202431976

  Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status...

  494,90 kr Vejl. pris: 535,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage
 • 1.159,05 kr Vejl. pris: 1.253,00 kr -7.5 %
  (Bog, Indbundet)
  Sprog: Norsk bokmål
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk
  Udgivelse: 4. udgave, 2017.
  ISBN-13: 9788202493103

  Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler: Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt...

  1.159,05 kr Vejl. pris: 1.253,00 kr -7.5 %
  Nedsat pris!
  5 - 10 hverdage